Sú mobilné telefóny a wi-fi zdraviu škodlivé?

Sú mobilné telefóny a wi-fi zdraviu škodlivé?

V posledných rokoch sa šíria poplašné správy o škodlivosti wifi sietí, či rakovine mozgu, spôsobenej častým volaním z mobilných telefónov. Zakladajú sa na pravde? Rozlišujeme dva typy elektromagnetického žiarenia: ionizujúce a neionizujúce: Ionizujúce žiarenie Obsahuje dostatok elektromagnetickej energie nato, aby vytrhávalo atómy a molekuly z tkaniva. Je to v dôsledku toho, že jeho vlnové dĺžky sú menšie než bunky človeka. Energiu elektromagnetického žiarenia môžeme veľmi jednoducho vypočítať podľa nasledovného vzťahu: E=h.c/lambda kde h je Planckova konštanta, c je rýchlosť sveta a lambda vlnová dĺžka. Za energetickú hranicu sa považuje pri elektromagnetickom žiarení energia 5 keV. Gamma žiarenie a röntgenové žiarenie patria medzi ionizujúce žiarenie a vieme, že sú nebezpečné. Neionizujúce žiarenie […]