Umelá inteligencia: Inteligentné správanie nemusí znamenať inteligenciu

Umelá inteligencia: Inteligentné správanie nemusí znamenať inteligenciu

Vo vedecko-fantastických dielach sa stretávame s umelou inteligenciou (UI). Často ide o entitu veľmi podobnú ľudom, uvedomuje si sama seba, má túžby a iné ľudské črty. Ak má táto sci-fi umelá inteligencia city, tak bojuje s nepochopením od ľudskej rasy. Ak ich nemá, tak prerastie v technologickú singularitu [1] a chce zničiť ľudstvo. Problematická definícia A teraz sa vráťme do reality. Umelá inteligencia je reálna a je tu už niekoľko desiatok rokov. Problém nastáva, ak sa ju pokúsime definovať, pretože neexistuje všeobecne uznávaná definícia. Napríklad M. Arbin ju definuje: „UI možno charakterizovať ako snahu programovať počítače tak, aby sa chovali spôsobom, ktorý by sme nazvali inteligentným, keby šlo o človeka (keby […]