Umelá inteligencia: Inteligentné správanie nemusí znamenať inteligenciu

Umelá inteligencia: Inteligentné správanie nemusí znamenať inteligenciu

Vo vedecko-fantastických dielach sa stretávame s umelou inteligenciou (UI). Často ide o entitu veľmi podobnú ľudom, uvedomuje si sama seba, má túžby a iné ľudské črty. Ak má táto sci-fi umelá inteligencia city, tak bojuje s nepochopením od ľudskej rasy. Ak ich nemá, tak prerastie v technologickú singularitu [1] a chce zničiť ľudstvo. Problematická definícia A teraz sa vráťme do reality. Umelá inteligencia je reálna a je tu už niekoľko desiatok rokov. Problém nastáva, ak sa ju pokúsime definovať, pretože neexistuje všeobecne uznávaná definícia. Napríklad M. Arbin ju definuje: „UI možno charakterizovať ako snahu programovať počítače tak, aby sa chovali spôsobom, ktorý by sme nazvali inteligentným, keby šlo o človeka (keby […]

Ako oživiť už mŕtvy notebook

Ako oživiť už mŕtvy notebook

Životnosť klasického low-end notebooku je spravidla 2 až 3 roky.  Po tejto dobe, zvlášť pri niektorých modeloch, ktoré majú horšie vyriešené chladenie, dochádza k poškodeniu základnej dosky, vznikajú tzv. studené spoje. Táto chyba je pomerne častá a skôr či neskôr sa objaví takmer na každom notebooku. Zväčša ním trpia grafické čipy Nvidia (výrobná chyba). Typickým príznakom sú pásy na displeji, čierna obrazovka alebo BSOD pri štarte Windows. Najhoršie je že táto chyba sa takmer vždy prejaví tesne po záruke. Ak dáte notebook do servisu, väčšinou vám ponúknu výmenu základnej dosky. Táto oprava je však nerentabilná keďže výška ceny novej základnej dosky dosahuje často cenu nového porovnateľného notebooku. Existujú aj spoločnosti, ktoré sa […]

História Windows

História Windows

História Microsoft Windows začala v roku 1985. To u nás bol ešte socializmus a o počítačoch sa hovorilo ako o buržoáznom prežitku. Potom bolo obdobie „čiernej obrazovky“ a MS-DOS. Počítače boli nevýkonné a tak sa na konkrétnu prácu spustil vždy len jeden program. Ťažkopádne ovládanie bolo podčiarknuté nejednotou – v T602 sa všetko ovládalo celkom inak, ako v Norton Commanderi a znalosti oboch programov vám vôbec nepomohli, ak ste spustili dBase. S príchodom počítačov 386 a Windows 3.1 už začala byť práca v tomto systéme použiteľná aj na vážnejšie účely. Začali sa objavovať prvé vážnejšie použiteľné aplikácie. Bolo možné robiť vektorovú grafiku, retušovať fotografie, tvoriť muziku, knižnú sadzbu, kresliť technické výkresy, účtovať… V roku 1992 […]

Sú mobilné telefóny a wi-fi zdraviu škodlivé?

Sú mobilné telefóny a wi-fi zdraviu škodlivé?

V posledných rokoch sa šíria poplašné správy o škodlivosti wifi sietí, či rakovine mozgu, spôsobenej častým volaním z mobilných telefónov. Zakladajú sa na pravde? Rozlišujeme dva typy elektromagnetického žiarenia: ionizujúce a neionizujúce: Ionizujúce žiarenie Obsahuje dostatok elektromagnetickej energie nato, aby vytrhávalo atómy a molekuly z tkaniva. Je to v dôsledku toho, že jeho vlnové dĺžky sú menšie než bunky človeka. Energiu elektromagnetického žiarenia môžeme veľmi jednoducho vypočítať podľa nasledovného vzťahu: E=h.c/lambda kde h je Planckova konštanta, c je rýchlosť sveta a lambda vlnová dĺžka. Za energetickú hranicu sa považuje pri elektromagnetickom žiarení energia 5 keV. Gamma žiarenie a röntgenové žiarenie patria medzi ionizujúce žiarenie a vieme, že sú nebezpečné. Neionizujúce žiarenie […]